Over Ons

De “Stichting Saz Koerden” met haar zetel in Breda, is op 21 september 2016 bij een notariële akte opgericht.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter, mevrouw Sazan Husein ALI(midden)
  • Secretaris, mevrouw Leyla Willems-Altindis(links)
  • Penningmeester, mevrouw Shu’la HABIB(rechts)

doelstelling van de stichting:

Stichting Saz-Koerden wil integratie, participatie en zelfredzaamheid van vrouwen in het algemeen en specifiek van de Koerdische vrouwen in Nederland bevorderen. De activiteiten richten zich met name op educatie, ondersteuning, begeleiding en advies op medisch, sociaal en maatschappelijk gebied.
wij streven er naar om:

  • kennis over de Nederlandse maatschappij over te brengen aan vrouwen van niet-Nederlandse komaf;
  • het isolement van deze vrouwen te doorbreken;
  • emancipatie te bevorderen;
  • de Nederlandse taal te leren; te verbeteren en de spreekvaardigheid te vergroten;
  • integratie te bevorderen;
  • de Koerdische geschiedenis, cultuur en gewoonten bekend te maken.

Contactgegevens:

De stichting Saz-Koerden is onder het nummer: 66880939 ingeschreven in register van de Kamer van Koophandel.
Het verstrekte Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer (RSIN): 856737975

Bereikbaarheid van de stichting Saz-Koerden:
Wij zijn bereikbaar per E-mail: info@saz-koerden.nl
Wij zijn bereikbaar per Telefoon: 06-8279 4852
Voor contact in de Koerdische taal bel; Tel: 06-30213138

Bestuur van de stichting Saz-Koerden bestaat uit:
De Voorzitter is: Mevrouw Sazan Melko – e-mail de Voorziter
De Secretaris: mevrouw Leyla Willems – Altindis – e-mail naar Secretaris
De Penningmeester: Mevrouw Shula Habib – e-mail naar Penningmeester

Ons IBAN-nummer: NL23RBRB 0778 2393 49

De stichting Saz-koerden heeft tot doel het bevorderen van de integratie, participatie en zelfredzaamheid van Koerdische vrouwen in Nederland door educatie, ondersteuning, begeleiding en advies
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Reacties zijn gesloten.