Goede doelen

De stichting Saz-Koerden geeft praktische steun aan ernstige / crisis situaties. Hieronder treft u aan waaraan en hoe wij daaraan bijdragen.
Wij hopen dat u onze activiteiten waardeert en dat we mogen rekenen op uw steun en support tijdens onze activiteiten.

In mei 2018 hebben we, geheel in overeenstemming met het doel van onze stichting, een grote partij hulpgoederen verzonden naar Irak. Leden van een hulporganisatie zullen ervoor zorgen dat de goederen op de plaats van bestemming aankomen. Wij hopen u

In 2017 werd door de stichting Saz-Koerden een inzameling gehouden voor Koerdische vluchtelingen. Door het steeds maar weer oplaaiden geweld verblijven weer tienduizenden Koerdische burgers in vluchtelingenkampen in Irak. De opbrengst van de inzamelingsactie bestond uit kleding en houdbare producten.

De stichting Saz-koerden heeft tot doel het bevorderen van de integratie, participatie en zelfredzaamheid van Koerdische vrouwen in Nederland door educatie, ondersteuning, begeleiding en advies – op medisch, sociaal, maatschappelijk en levenbeschouwelijk terrein en het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Reacties zijn gesloten.