Saz-Koerden

Stichting Saz-Koerden

Is opgericht door actieve vrouwen met een Koerdische achtergrond, die zich bezig houden met de meest kwetsbaren in de Nederlandse samenleving. Wij werken in Breda en omgeving. De naam ‘Saz’ verwijst naar de twee betekenissen van het woord : saz is de naam van een zeer veel gebruikt Koerdisch muziekinstrument, muziek en dans zijn erg belangrijk in de Koerdische cultuur. De tweede betekenis van ‘saz’ is vrede, overeenstemming. Koerden zeggen bij moeilijke onderhandelingen: “ zij hebben saz nodig”. Wij streven ook naar vrede met iedereen, naar overeenstemming en harmonie. Wij houden ons niet bezig met politiek maar met menselijkheid.

In een samenleving ontwikkelen we normen en waarden. Deze komen voort uit religie, cultuur, landschap en economie. Ieder land heeft andere regeltjes voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Als je vanwege een oorlog in een ander land terecht komt houdt je graag vast aan je eigen regels om je niet verloren te voelen. Maar het omgekeerde is vaak het gevolg: door het handhaven van je eigen gewoontes kun je niet aansluiten bij de bewoners van je nieuwe thuisland en sta je alleen. Het is dus zaak om een gulden middenweg te vinden.

Wij willen de betrokkenheid van Koerdische vrouwen in de samenleving bevorderen. Door laagdrempelige activiteiten ontmoeten mensen van niet-Nederlandse komaf en Nederlanders elkaar om elkaar en elkaars normen en waarden, religie, gewoontes en gebruiken beter te leren kennen. Hiermee bevorderen we integratie en participatie en daarmee de sociale samenhang. Zo komen we daadwerkelijk verder met elkaar, waarbij gelijkwaardigheid en respect bovenaan staan.

De stichting Saz-koerden heeft tot doel het bevorderen van de integratie, participatie en zelfredzaamheid van Koerdische vrouwen in Nederland door educatie, ondersteuning, begeleiding en advies
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Reacties zijn gesloten.